Procedure gebruik walkraan

Algemeen.

De kraan is uitsluitend bestemd voor leden en niet leden (tegen betaling ).:
1. het in- of uit het water takelen van boten tot maximaal 2000 kg,
2. het plaatsen of verwijderen van masten van boten,
3. of na toestemming van de havenmeester, het in-of uit het water takelen van boten tot
maximaal 2000 kg. welke deelnemen aan door de WSV HELIUS georganiseerde of
goedgekeurde evenementen of wedstrijden, of het eventueel plaatsen of verwijderen
van masten op deze deelnemende boten.

Voor het gebruik van de kraan voor andere doeleinden dan de bovenstaande is de
voorafgaande toestemming van de havenmeester vereist.

Gebruikers.

De kraan mag alleen gebruikt en bediend worden door zogenaamde “sleutelhouders”, zijnde leden van de WSV HELIUS.

Sleutelhouders zijn zij aan wie een persoonlijke sleutel is uitgereikt, zoals:
• de havencommissaris, technische commissaris en wedstrijdcommissaris,
• de dienstdoende havenmeester (sleutel permanent aanwezig in het
havenkantoor),leden met een boot op de wal.
• de technische commissie (sleutel permanent aanwezig in sleutelkast TC).

Deze sleutels zijn strikt persoonlijk en uitsluitend te gebruiken voor het kranen van de eigen boot. Na gebruik dient de kraan weer te worden afgesloten.

Het is verboden:
• Personen of lasten met personen op te hijsen.
• Boten of andere objecten met een gewicht groter dan 2000 kg. te hijsen of
 gedeeltelijk te tillen.