Update Corona en Helius activiteiten 27 Maart 2020

Het bestuur volgt de adviezen en regelgeving van de overheden en watersportverbond die deze week verder zijn aangescherpt. 

RIVM zegt: ‘Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk als je niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen…..een ‘frisse neus halen’ mag, maar doe dit alleen’. 

De anderhalve meter afstand geldt  wanneer u toch gedwongen onder de mensen bent. Er is (nu) nog geen sprake van een verbod op komst naar de jachthaven of uw boot en ook uw bestuur zal die niet opleggen. Wel vragen de burgemeesters op Voorne-Putten om niet naar jachthavens op het eiland te komen.

Wij doen een dringend beroep op een ieder zijn verantwoordelijkheid te nemen en zich aan deze verscherpte maatregelen te houden. Met z’n allen hopen we dat met deze maatregelen kunnen voorkomen dat de overheid genoodzaakt zal zijn nieuwe nog strengere maatregelen te moeten treffen. 

Oproep; beperk bezoek aan de Haven, veel leden zitten in de risicogroepen. Gebruik uw gezonde verstand en let ook een beetje op elkaar.

Komt u toch op de haven; 

Let op; niet met meer dan met twee personen, gezinnen uitgezonderd. Natuurlijk verliezen we de vereiste afstand van 1,5 meter niet uit het oog! 

We vragen u verder dagrecreatie (dus ook klussen aan de boot) tot alleen het noodzakelijke te beperken en dan met minimale sociale contacten uit te voeren en het toiletgebouw zo min mogelijk (niet) te gebruiken. Het toiletgebouw wordt voorlopig niet meer schoongemaakt door de beperkende maatregelen die zijn genomen. Ook havenmeesters zijn niet aanwezig om uw te faciliteren.

Activiteiten

  • Voor april hebben we geen activiteiten meer in de planning staan
  • dikke dames schilderen van zondag 19 april is verschoven naar zondag 25 oktober 2020
  • de geplande zelfwerkzaamheid gaat niet door.
  • jeugdzeilen is voorlopig tot 1 juni afgelast

Het bestuur volgt de ontwikkelingen op de voet en heeft daarover frequent overleg (video conferencing) we doen ons best om het optimale uit deze situatie te halen. 

Wij houden u op de hoogte.