Update Corona en Helius activiteiten

Beste Helius leden,
Zoals in een vorige mail al is aangegeven volgen we het beleid van de overheden, NOC/NSF en het watersportverbond.Dit betekent dat er aanvullende zaken zijn te melden:

  • Het clubhuis is vanavond om 18:00 uur gesloten en blijft voorlopig dicht tot en met 6 april.  
  • Het havenkantoor is vanaf heden gesloten, maar wel telefonisch bereikbaar op normale openingstijden.
  • Het captain’s dinner van vrijdag 3 en zaterdag 4 april wordt uitgesteld tot een latere datum.
  • De kennismaking van de nieuwe leden met het bestuur op 4 april is uitgesteld.
  • Het jeugdzeilen van zondag 5 april wordt uitgesteld.
  • De algemene ledenvergadering van maandag 6 april wordt uitgesteld.
  • Wij onderzoeken of het kranen van de schepen op zaterdag 4 april onder voorwaarden doorgang kan vinden.

Wij houden u op de hoogte.

Namens het bestuur,
Ad Zondervansecretaris