update Helius activiteiten en Corona 22 Maart 2020

Beste Helius leden
Zoals u inmiddels van ons gewend bent, hierbij een update met de stand van zaken op onze haven en de perikelen rond Corona.

  • De  gemeenten op Voorne-Putten en de gemeente Goeree-Overflakkee roepen recreanten op voorlopig niet naar vakantieparken, campings en jachthavens te komen. De plekken worden niet verplicht gesloten, maar bezoekers krijgen wel het dringende advies weg te blijven. Het bestuur onderschrijft het belang van deze oproep en wil u verzoeken alleen in dringende gevallen een bezoek aan uw boot en de haven te brengen.
  • Yagra heeft laten weten ook gehoor te willen geven aan de oproep van de gemeente, wat betekent dat het kranen van alle schepen die nu nog op de kant staan tot nader order wordt uitgesteld. Erg vervelend maar we hebben geen keuze. 

Een deel van u heeft eerder vandaag een mail vanuit de havenmeesters gekregen. Hierin stond vermeld dat het haventerrein niet meer toegankelijk is. Dat is niet zo. Onze excuses hiervoor. 
Mocht u toch naar de haven komen, betracht dan in elk geval de aangeraden 1,5 meter afstand en beperk de sociale contacten. Dat voorkomt ook (hopelijk) dat de maatregelen op onze haven nog verder moeten worden aangescherpt. Intussen zijn we met de drie verenigingen  en de gemeente samen aan het beraden op de mogelijkheden rond kranen. We houden u op de hoogte wanneer zich daar ontwikkelingen voordoen.
Dan zijn er nog afgelastingen waar u mogelijk ook belang bij heeft:

  • Sail4Care Regatta 2020 afgelast
  • Parkinsonzeilen is dit jaar ook afgelast (was 28 mei gepland)

Voor verdere informatie over de hierboven besproken maatregelen kunt u terecht op:

Hopelijk kunnen we elkaar over niet al te lange tijd weer begroeten tijdens het varen of in het Clubhuis, 
Het bestuur.