Uitstel verzegelingsplicht voor onderwatertoiletten

Geplaatst op 20-12-2021  -  Categorie: Algemeen

In een reactie van het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat op de voortgang van de besluitvorming rondom de verzegelingsplicht voor toiletwaterlozing, is bekend geworden dat deze in ieder geval met een half jaar is uitgesteld naar januari 2023. Daarnaast is ook een overgangstermijn bevestigd. Hoe lang deze termijn zal zijn is nog niet duidelijk.

Het moet nog blijken of het ministerie de voorstellen van het Watersportverbond en haar partners, over hoe een verzegeling haalbaar en betaalbaar uitgevoerd kan worden, overneemt. Het Watersportverbond verwacht begin 2022 hier meer inzicht in te hebben.