Tarieven WSV Helius 2023 (update 2-1-2023)

De tarieven gelden voor het nieuwe verenigingsjaar en het nieuwe seizoen 2022-2023.
(Ons verenigingsjaar loopt in kalenderjaren, dat wil zeggen: van 1 januari t/m 31 december. Het seizoen voor de ligplaatsen is de periode 1 april van het verenigingsjaar t/m 31 maart van het eerstvolgende verenigingsjaar).

Alle contributies en liggelden factureren we in februari nadat de nieuwe indeling bekend is. We vragen je om je mail goed in de gaten te houden in die periode en dan ook UITERLIJK op 31 maart te hebben betaald, dat wil zeggen voorafgaande aan het seizoen!  

Nieuws: geen prijsverhoging in '23!
We hebben onze tarieven voor 2023 gelijk gehouden aan de tarieven van 2022, met uitzondering van de tarieven voor elektriciteit i.v.m de gestegen inkoopkosten (zoals toegelicht op de najaars ALV).

Wijzigt er iets in je lidmaatschap?
Geef dit zo spoedig mogelijk en uiterlijk voordat het nieuwe verenigingsjaar begint, door aan de secretaris

Je kunt de lijst navigeren door te klikken op een van de onderstaande rubrieken: 

 

Contributies, inschrijfgeld en zelfwerkzaamheid 

  Jeugdlid tot 21 jaar 33,80
  Partnerlid 53,-
  Donateur 53,-
  Lid of kandidaat lid met vaste ligplaats in het water 367,-
  Lid of kandidaat lid zonder vaste ligplaats 170,-
  Inschrijfgeld walplaats 300,-
  Inschrijfgeld ligplaats 760,-
  Waarborg zelfwerkzaamheid 304,-
  Forfait Toeristenbelasting  (lid woonachtig buiten Hellevoetsluis) 32,65


Ligplaats in het water (vast)

  Liggeld waterplaats, per m2 bootoppervlakte 22,40
  Toeslag langsteiger per m2 2,70
  Voor ligplaatsen F02L t/m F08L (zeer grote boxen F steiger) geldt een minimumtarief van 100 m2

 Walplaatsen (per lengte over alles, boot evt. incl. trailer)
 
tot 3 meter (bijv.: Optimist) 33,50
  3 tot 4 meter 101,-
  4 tot 5 meter (bijv.: Laser) 182,-
  5 tot 6 meter  257,-
  6 tot 7 meter 333,-
  7 tot 8 meter (bijv.: Maxfun of J22) 412,-
  8 tot 9 meter 490,-

Trailer alleen in combinatie met een waterplaats (lengte over alles trailer)

tot 4 meter 52,5
4 tot 6 meter 105,-
6 tot 8 meter 157,-
8 tot 10 meter 210,-

Passanten (ligplaats en walplaats)

 
  Zomerseizoen (1 april t/m 30 september): per dag per meter 1,60
  Verblijf van langer dan 7 dagen:       20% korting  
  Verblijf van langer dan 30 dagen:     10% extra korting  
  Winterseizoen (1 oktober t/m 31 maart): per dag per meter 0,80
  Verblijf van langer dan 7 dagen:       20% korting  
  Verblijf van langer dan 30 dagen:     10% extra korting  
  Catamaran: toeslag 50% +50%
  Trimaran: toeslag 100% +100%
  Toeristenbelasting per persoon per dag 1,17
  Kolomkraan, 1x in – 1x uit (tijdens havenkantoor uren), gebruik per 30 min.  40,-
  Trailerplaats, per dag (alleen in combinatie met gebruik walkraan, max 3 dagen) 5,-
  Gebruik “Helius-fietsen” (tbv.boodschappen, gebruik +/- 2 uur) gratis
       Waarborg fietssleutel € 10,-
  Elektriciteitsgebruik per dag (tarief 2023) 3,-
  Was- en drogermunten 1,-

Lid-passanten (ligplaats en walplaats)
 
  Zomerseizoen (1 april t/m 30 september): per dag per meter 1,60
  Winterseizoen (1 oktober t/m 31 maart): per dag per meter 0,80
  Korting voor leden vanaf dag 1:       30% korting
  Verblijf van langer dan 7 dagen:       20% extra korting
  Verblijf van langer dan 30 dagen:     10% extra korting

Winterstalling 2023-2024

    Stageld en milieuheffing (per strekkende meter) (ook bij eigen trailer)
  22,66
    Bok huur    161,-
    Gebruik hogedrukspuit   7,20
    Kranen (uit en in het water)    196,-
    Extra handelingen (per 15 min)        39,-

  Elektriciteit

    Elektriciteit, tarief 2023 per kWh (vaste ligplaatshouders) 0,70
    Elektriciteitsgebruik passant per dag 3,-
    Was- en drogermunten 1,-

  Diversen

   
    Waarborg tag ("druppel") (alleen voor leden) 20,-
    Waarborg kraansleutel (alleen voor leden) 25,-
    Incassokosten bij niet tijdig betalen 150,-
       

   

  Over de tarieven is geen BTW verschuldigd, W.S.V. Helius is als sportvereniging vrijgesteld van de omzetbelasting.

  Schema facturatie aan leden:

  • De jaarnota's voor de contributie en liggelden e.d. worden in het begin van het verenigingsjaar verstuurd (feb).
  • Aan het eind van het jaar worden de elektra standen opgemeten en gefactureerd (nov/dec).
  • De rekening voor de winterstalling wordt na het kranen (in oktober) verstuurd (alleen aan diegenen die bij de vereniging op de kant gaan).

  Er is geen restitutie bij tussentijdse beeindiging. 

  Vragen over facturatie? Neem contact op met