Verlaging van aanslag zuiveringsheffing kosten

Geplaatst op 27-06-2022  -  Categorie: Algemeen

We hebben bezwaar aangetekend tegen de hoogte van de aanslag zuiveringsheffing. Dat is gehonoreerd. Als resultaat is deze voor 2022 verlaagd met ongeveer € 2300,- en krijgen we over 2021 € 2400,- terug, in totaal scheelt dit € 4700,-. In de toekomst blijven we hier scherp op.