Voordracht bestuursleden

Geplaatst op 16-04-2022  -  Categorie: Algemeen

Tijdens de ALV op 25 april 2022 is Peter Fluitsma de kandidaat die het huidige bestuur voorstelt voor de functie Havencommissaris.

Tevens zijn ook aftredend conform onze statuten:

Annemiek Mets (Commissaris Algemene Zaken)

Hans den Hertog (Secretaris)

Chris Persoon (Technisch Commissaris)

Zij zijn alledrie herkiesbaar.

Leden kunnen andere kandidaten voorstellen conform artikel 11 van onze statuten. Vanwege de verlate uitnodiging kun je tot uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de ALV een voordracht indienen.